Informácie o pretekoch

Dátum:
25.8.2018 (sobota)Miesto:
Veľká Lehôtka, lyžiarské stredisko Kršeľ

Trať:

 • 31 km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 814 m, prevýšenie 1 016 m
 • 12 km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 615 m, prevýšenie 364 m
 • 12 km Fat Bike+E-Bike (1 x okruh,) najvyšší bod trate 474 m, prevýšenie 350 m

Štart:

 • XCM 31 KM 12:45 hod. (lyžiarské stredisko Kršeľ), spoločný pre všetky vekové kategórie
 • XCM 12 KM 13:00 hod. (lyžiarské stredisko Kršeľ), spoločný pre všetky vekové kategórie
 • XCM 12 KM 13:00 hod. kat. Fat Bike+ E-Bike ,12:20 hod. (lyžiarské stredisko Kršeľ), spoločný pre všetky vekové kategórie

Cieľ:

 • lyžiarské stredisko Kršeľ

Štartovné:

 • 15,00 € (uhradené na účet organizátora do 18.8.2018)
  – štartovné zahŕňa: jedlo po pretekoch (guláš, cestoviny), 0,5 l nealko pivo STEIGER RADLER TMAVÝ CITRÓN NEALKO, kupón na tombolu, občerstvenie počas a po pretekoch (ovocie, športová výživa a ISODRINX nápoje zn. NUTREND), pitný režim počas pretekov od značky NUTREND, umývanie bicyklov, kupón na 10% zľavu na nákup v cyklistickej predajni VELOSVET, meranie preteku a spracovanie výsledkov čipovou technológiou Race-Result + DARČEK
 • 19,00 € bez nároku na štartovací balíček (v deň preteku 25.8.2018 ak nebude naplnení limit 150 pretekárov).
 • nárok na jedlo po pretekoch (guláš,cestoviny) majú všetci prihlásení pretekári

Platba:

vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne (do 18.8.2018)
prevodom z účtu na účet (do 18.8.2018)
v hotovosti v predajni Velosvet, na ulici M.Mišíka 34/23, 97101 Prievidza (do 23.8.2018)
v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu v sume 19,-Euro (bez nároku na darček)
online prihlásenie,cez web preteku, www.velosvetbiketrophy.sk

Účet:

Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK08 0900 0000 0002 6177 2498
BIC: GIBASKBX
názov účtu: Velosvet
variabilný symbol: deň/mesiac/rok

Prihláška:

 • 0nline prihláška bude funkčná do 18.8.2018 do 23:59:59 hod. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba pri prezentácii v deň pretekoch 25.8.2018 v čase od 8:00 hod. do 9:30 hod. za štartovné 19,00 €, ak nebude naplnení limit 150 pretekárov.

Upozornenie:

Limitovaný počet štartujúcich na pretekoch VELOSVET BIKE TROPHY MTB MARATÓN 2018 je 150 pretekárov. Za prihláseného pretekára sa považuje ten, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku, alebo cez predajňu VELOSVET a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 18.8.2018) pre VELOSVET predajňu (do 23.8.2018). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny.

Prezentácia:

V deň pretekov od 8:00 hod. do 9:30 hod. ( areál lyžiarského strediska Kršeľ ).

Kategórie:

 • 31 km trať
  – MUŽI
  – M1 15-19 rokov (2003-1999)
  – M2 20-29 rokov (1998-1989)
  – M3 30-39 rokov (1988-1979)
  – M4 40-49 rokov (1978-1969)
  – M5 50-59 rokov (1968-1959)
  – M6 nad 60 rokov (1958-1939)
  – Ženy 1 – 15-35 rokov (2003-1983)
  – Ženy 2 – nad 36 rokov (1982 -1939)
  – rozhoduje rok narodenia
 • 12 km trať + kat. Fat Bike a E-Bike
  – Muži -bez rozdielu veku
  – Ženy -bez rozdielu veku
  – FATBIKE -muži bez rozdielu veku
  – FATBIKE -ženy bez rozdielu veku
  – E-Bike -muži bez rozdielu veku
  – E-Bike -ženy bez rozdielu veku

Ceny:

 • prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, diplomy a vecné ceny
 • po vyhlásení výsledkov tombola o vecné ceny

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
 2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
 6. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 7. Preteky sa konajú za plnej cestnej prevádzky.
 8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 16:00hod. (v deň preteku) v kancelárii pretekov pri vklade 2 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 10. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
 11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky (podpisom v prípade tlačenej prihlášky) berú na vedomie zodpovednosť pretekára (účastníka pretekov) za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.

 • Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky (podpisom v prípade tlačenej prihlášky) odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
 • Povinná výbava: cyklistická prilba (počas cyklistickej časti)
 • Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.velosvetbiketrophy.sk a cyklistickej predajni Velosvet Prievidza